header gezond en fris fruit

Individueel consult

Tijdens het eerste gesprek bespreken wij de klachten, medische gegevens, hulpvraag en motivatie. Verder komen het huidige voedings- en beweegpatroon, eerdere dieetervaringen, eetgedrag en de bereidheid/mogelijkheden tot veranderen aan bod. Soms zal het nodig zijn om een vragenlijst in te vullen. Zo nodig zullen wij in overleg het gewicht, de buikomvang en/of de lichaamssamenstelling meten.

Aan de hand van het eerste gesprek stellen wij een behandelplan op. Hierin omschrijven wij wat we concreet  kunnen doen en welke afspraken we daarover hebben gemaakt. Ook worden er afspraken gemaakt over de duur van de behandeling en het aantal consulten

De begeleiding door de diëtist is erop gericht vertrouwd te worden met het nieuwe eetpatroon. Vragen en ervaringen uit de praktijk worden besproken. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn het veranderen van het voedingspatroon, inzicht krijgen in eetgedrag (en eventueel veranderen), de mogelijkheden voor lichaamsbeweging en sport, het kopen van voedingsmiddelen en de bereiding van lekkere aangepaste gerechten. Wij besteden ook aandacht aan de invloed van de omgeving (familie en vrienden), het zelfbeeld en het voorkomen van terugval in het oude voedingspatroon.

Ter afsluiting van de behandeling kijken wij terug op de behandeling. Zijn de behandeldoelen bereikt? Is er voldoende zicht op de terugvalmomenten? En hoe zijn de ervaringen ten aanzien van de behandeling? Eventueel wordt de behandeling langzaam afgebouwd.

Wij werken nauw samen met veel zorgprofessionals binnen ons werkgebied. Denk aan onder andere huisartsen, praktijkondersteuners, thuiszorg organisaties, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten. Zo nodig, en indien er hier toestemming voor is gegeven, overleggen wij met andere zorgverleners over de behandeling.

Voorlichtingen

Regelmatig geven wij voorlichtingen over voedingsonderwerpen een verschillende doelgroepen. Denk aan scholieren/studenten, thuiszorgorganisaties, zorginstellingen en mantelzorgers. Neem contact met ons op zodat wij een afspraak kunnen maken om de mogelijkheden te bespreken.

Bedrijven

Gezonde voeding en leefstijl is tegenwoordig een speerpunt voor bedrijven. Gezondheidsklachten door overgewicht en een verkeerd eetpatroon komen steeds vaker voor. Dit zorgt voor slechtere werkprestaties en meer ziekteverzuim. Op projectbasis kunnen wij bijdrage aan een gezondere bedrijfscultuur. Denk aan groepsvoorlichtingen, workshops en individuele trajecten voor werknemers. Graag gaan wij in gesprek over de mogelijkheden en maken wij op basis hiervan een passende offerte.