Privacy verklaring

Diëtistenpraktijk de Linge, gevestigd aan Nieuwe Aamsestraat 67b 6662 NK Elst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.lingevoeding.nl/
Nieuwe Aamsestraat 67b
6662 NK Elst
0481-374546

Diëtistenpraktijk de Linge is de Functionaris Gegevensbescherming van Diëtistenpraktijk de Linge Hij/zij is te bereiken via info@lingevoeding.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Diëtistenpraktijk de Linge verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:Voor- en achternaam

  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Diëtistenpraktijk de Linge verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Diëtistenpraktijk de Linge verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Diëtistenpraktijk de Linge neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Diëtistenpraktijk de Linge) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Diëtistenpraktijk de Linge bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie)
persoonsgegevens > Bewaartermijn van 15 jaar > Reden wettelijk bewaartermijn gezondheidszorg
Personalia > Bewaartermijn maximaal 15 jaar > Reden Dossiervoering
Adres > Bewaartermijn maximaal 15 jaar> Dossiervoering
Enzovoort > Bewaartermijn maximaal 15 jaar> Dossiervoering

Delen van persoonsgegevens met derden

Diëtistenpraktijk de Linge verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Diëtistenpraktijk de Linge gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk de Linge en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lingevoeding.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Diëtistenpraktijk de Linge wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Diëtistenpraktijk de Linge neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lingevoeding.nl