Omgaan met Corona

by in Blog 27 januari 2021

Inmiddels hebben we bijna een jaar te maken met de coronacrisis. Het is een jaar geweest waarbij ons vele regels zijn opgelegd. De laatste weken hebben er wij er wat extra bij gekregen zoals de avondklok. Er is een groep mensen die zich steeds meer beginnen te verzetten tegen deze regels. Helaas heeft dit de afgelopen dagen extreme vormen aangenomen en is er veel agressie. Deze groep mensen wil meer vrijheid.

Regels

Regels spelen ons hele leven een rol. Het begint al met de opvoeding, we leren wat we wel en niet mogen doen. Vaak leggen wij onszelf ook allerlei regels op. Deze regels bepalen dan hoe we moeten leven. Dit kan functioneel zijn zoals de regels rondom corona. Tijdens de training Acceptance Commitment Therapy (ACT) kreeg ik de opdracht op mijn regels bij te gaan houden. Ik moest vaak lachen om alle dingen die ik moet en niet mag en kwam tot de ontdekking dat er veel regels zijn die niet functioneel zijn. Ik was op zoek naar controle en voorspelbaarheid. Hierdoor wilde ik in feite mijzelf en mijn omgeving veilig maken. Het los laten van verschillende regels was spannend en eng. Maar daardoor kon ik wel beter bij mijn waarden komen. Uiteindelijk gaf het een gevoel van vrijheid.

Toch komen ze af en toe weer naar boven, zoals bij het schrijven van dit stukje. Doe ik het zoals het hoort of schrijf ik gewoon op wat er in mijn hoofd opkomt?

ACT

De act is gebaseerd op 6 zuilen:

  • Mindfulness. In contact komen met het hier en nu
  • Acceptatie. Het actief uitnodigen van vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden.
  • Defusie. Loskomen van je gedachten, zodat deze je minder snel zullen raken.
  • Zelf als context. Een andere, meer flexibele relatie met jezelf creëren
  • Waarden. Ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven.
  • Toegewijde actie. Dingen gaan ondernemen op basis van je waarden.
Eetgedrag

In deze coronatijd is gedrag iets waar we invloed op hebben. De regels die we hanteren zijn functioneel. Dus houd afstand, was je handen en blijf thuis bij klachten. Waar we geen invloed op hebben zijn onze gedachten en gevoelens t.a.v. deze periode. In gesprekken met mijn cliënten merk ik dat het eetgedrag een rol kan spelen om deze gedachten en gevoelens te onderdrukken. Dus de onzekerheid die dit virus met zich mee brengt is niet prettig en willen we liever niet ervaren. Eten of niet eten kan een vorm van vermijding zijn. Het gaat er om dat we deze gevoelens accepteren en meer leren omgaan en ondertussen blijven doen wat we graag willen.

Wil je meer weten of de ACT of er zelf mee aan de slag gaan, laat het ons dan weten.

Christel