Christel Witjes is officieel leefstijldiëtist

by in Nieuws 15 maart 2021

Vanaf vandaag mag Christel Witjes zich leefstijldiëtist noemen. Dit is een beschermde titel mogelijk gemaakt door KDOO (kenniscentrum diëtisten overgewicht en obesitas). De leefstijldiëtist is de expert in coaching en behandeling bij overgewicht en obesitas en bijkomende aandoeningen.

Diëtisten komen alleen in aanmerking om zich leefstijldiëtist te noemen als zij:

  • Minstens 2 jaar ervaring met de doelgroep en kwaliteitsgeregistreerd zijn.
  • Aanvullende scholingen en ervaring op gebied van leefstijl, overgewicht/obesitas, comorbiditeit, gedragsverandering, lichaamsbeweging, medicatie, stresshantering en slaap en alle aspecten van zorg die daarmee samenhangen. We hebben hiervoor competenties opgesteld. We zijn ons ervan bewust dat je nog niet alle competenties hebt. Vermeld aan welke scholingen je nog behoefte aan hebt. Wij gaan daar als KDOO werk van maken.
  • Wetenschappelijke publicaties op gebied van behandeling van overgewicht en comorbiditeit (inclusief fysiologie en medicatie), en gedragsverandering volgen.
  • Deel uitmaken van een intercollegiaal netwerk, waarin intervisie en casusbespreking plaatsvinden, resultaten worden geregistreerd en zijn bereid aan effectmetingen deel te nemen.